Jaką informację powinna zawierać podmiotowa strona BIP? Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Jaką informację powinna zawierać podmiotowa strona BIP?
Ustawa określa w Art. 26 rozdział 3 informację, jaką podmioty zobligowane do jej przestrzegania powinny zamieścić na podmiotowej stronie BIP w poszczególnych okresach czasowych od dnia jej obowiązywania , czyli od 1 stycznia 2002 roku Jaką informację konieczną do opublikowania musi podmiot zawrzeć na swojej stronie podmiotowej do dnia 1 lipca 2003 r.?
Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. na dzień 1 lipca 2003 r. podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w Art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Status prawny lub formę prawną Organizację Przedmiot działania i kompetencje Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje Struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w Art. 4 ust1 pkt 3-5 Majątek, którym dysponują Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1 Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych Tryb działania państwowych osób prawnych Tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
do góry wydrukuj