Wykluczenie jawności informacji Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Wykluczenie jawności informacji
Co z informacją, która nie została opublikowana ze względu na wykluczenie jawności informacji publicznej?
O fakcie posiadania informacji niepublikowanych , w tym wykluczonych ze względu na wyłączenia jawności informacji publicznej podmiot jest zobowiązany do: podania wykazu tych informacji, podania zakresu wyłączenia, podania podstawy wyłączenia, wskazuje się organ lub osobę, która dokonała wyłączenia jawności, w przypadku Art. 5 ust 2 podaje się podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności.
do góry wydrukuj