Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny? Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny?
Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny?
W myśl Art. 7 ust. 2 dostęp do informacji jest bezpłatny z zastrzeżeniem Art. 15., który określa , że jeżeli informacja udostępniona na wniosek o udostępnienie wskazuje że podmiot ją udostępniający będzie musiał ponieść koszt jej przekształcenia lub przeniesienia na nośnik wskazany we wniosku /art. 10. ust. 1/, - podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O fakcie zaistnienia opłaty podmiot udostępniający informację, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie musi poinformować o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawcę. W przypadku braku zmiany przez wnioskodawcę trybu udostępnienia lub zaniechanie starania się o udostępnienie – podmiot udostępniający informację do którego wpłynął wniosek realizuje udostępnienie treści informacji zgodnie z proponowaną formą przez wnioskodawcę w czasie 14 dni od daty jego złożenia.
do góry wydrukuj